Aansprakelijkheid tijdens sport en spel: dit moet je weten

Bij het uitvoeren van sporten of het spelen van een spel is het risico op ongevallen verhoogd. Soms kan het gaan om het opzettelijk toebrengen van letsel, maar in de meeste gevallen gebeuren de ongelukken onbewust. Toch zijn er veel situaties waarbij het lastig kan zijn om iemand verantwoordelijk te stellen voor letsel, terwijl de aangerichte schade soms ernstig kan zijn. Wil jij weten hoe het zit met de aansprakelijkheid tijdens sport en spel? Lees dan snel verder.

Hogere aansprakelijkheid

Tijdens sport en spel ligt de drempel voor aansprakelijkheid hoger dan in alledaagse situaties. Dit is zo omdat men van te voren kan weten dat het beoefenen van sporten en spellen een verhoogd risico met zich meebrengen. Je accepteert dus als het ware vooraf al een hogere mate van gevaar. 

man hardlopen brug

Sport en spel?

Wanneer je iemand aansprakelijk wilt stellen voor een ongeval tijdens sport of spel, zul je ten eerste moeten beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering. Deze kun je verkrijgen via allianzdirect.nl. Bij het aansprakelijk stellen van een persoon moet er allereerst worden vastgesteld of er daadwerkelijk sprake is van sport en spel. Als de situatie beschikt over sportieve elementen zal dat al snel zo zijn. Er wordt gelet op de aard van de activiteit, de plaats en het moment van het geval. Een ongeorganiseerde voetbalwedstrijd zal onder de regels van sport en spel vallen terwijl er bij een georganiseerde fietstocht hoogstwaarschijnlijk de normale regels worden toegepast. 

Iemand aansprakelijk stellen

Dan is het de vraag of degene die het letsel heeft aangericht ook daadwerkelijk aansprakelijk gesteld kan worden. Ook hiervoor wordt de aard van de activiteit goed onderzocht. Was er een verhoogd risico, zoals bij sporten zoals kickboxen, dan is de kans minder groot dat de tegenstander aansprakelijk gesteld kan worden. Over het algemeen geldt dat hoe meer gevaar je als slachtoffer hebt geaccepteerd door te participeren aan een bepaalde sport of spel, des te kleiner de kans dat je de ander aansprakelijk kunt stellen. Daarnaast kan de organisatie van een sport- of spelsituatie aansprakelijk worden gesteld. Een voorbeeld hiervan is als de veiligheid tijdens een evenement niet voldoende is gewaarborgd.

Toeschouwers

Iemand aansprakelijk stellen voor letsel tijdens sport en spel hangt dus af van een hoop factoren en is minder makkelijk dan in het ‘normale’ leven. Desalniettemin is het handig om aansprakelijkheidsverzekering berekenen en deze af te sluiten. Wanneer je zelf geen actief sporter bent, is de kans nog steeds aanwezig dat je als toeschouwer te maken krijgt met een ongeval tijdens een sport- of spelsituatie. Ook dan ben je verzekerd.

Sport je nog niet zoveel maar ben je dit van plan in het nieuwe jaar? Lees dan hier tips om de beste sportschool te kiezen.