Help, een ongeval in de sportschool. En nu?

De aansprakelijkheidsregels voor sport en spel omvatten een ongeluk dat plaatsvindt tijdens het sporten in een sportschool of fitnesscentrum. Deelname aan een sport of spel vereist het nemen van risico. Sporten in de sportschool heeft ook eigen risico’s. Het risico op letsel, bijvoorbeeld. Het is dus moeilijk om schadevergoeding te krijgen voor letselschade in de sportschool.

Verhoogde drempel voor aansprakelijkheid

Fitness, zoals sport en spel, brengt altijd bepaalde risico’s met zich mee waar rekening mee moet worden gehouden. Dit betekent dat er altijd een bepaald risico is op letsel wanneer je sport of speelt. Dit omdat deelnemers moeten verwachten dat er situaties zullen opduiken waarin slechte coördinatie, inschattingsfouten of zelfs gevaarlijke gedragingen kunnen voorkomen. Deelnemers accepteren dit risico door deel te nemen aan de sport. Het beroep op onrechtmatige daad kan dan niet worden gedaan. Voordat er smartengeld wordt verwacht, is het dus belangrijk goed te kijken of het ongeval een eigen schuld betrof of dat het lag aan een sportschool die niet aan bepaalde veiligheidseisen voldeed of apparatuur die niet goed werkte. 

lady squat

Fitnesscentrum verantwoordelijk

Er zijn bepaalde situaties waarin de sportschool aansprakelijk kan worden gesteld. Het is de verantwoordelijkheid van de sportschool om een veilige omgeving te bieden. Dus de sportschoolhouder moet ervoor zorgen dat er geen sportongevallen gebeuren. Als sporter mag je ervan uitgaan dat de toestellen in goede staat zijn, ook al word je gewaarschuwd voor eventuele gevaren of gebreken. Bovendien kun je er zeker van zijn dat de ruimte aan alle veiligheidsnormen voldoet.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden van situaties waarin de sportschool verantwoordelijk kan worden gehouden voor jouw letselschade: 

  • Omdat er geen waarschuwing is gegeven voor een hoogteverschil in de vloer, struikel je en kneus je je enkel. 
  • Je wordt geraakt door een apparaat waar een andere sporter op traint terwijl je van de ene plek naar de andere gaat omdat de sportschoolhouder niet heeft gewaarschuwd dat het apparaat niet naar behoren werkt.
  • Je komt klem te zitten in een defect apparaat omdat de beheerder van de sportschool niet heeft gewaarschuwd dat het apparaat niet naar behoren werkt. 

Kan ik een claim indienen tegen mijn personal trainer na het oplopen van een blessure?

Personal trainers staan erom bekend dat ze hun klanten tot het uiterste drijven. Als je letsel oploopt terwijl je apparatuur bedient onder toezicht van een personal trainer, kun je een claim indienen tegen de trainer of de sportschool. Het letsel moet echter wel zijn veroorzaakt door nalatigheid van de trainer of de sportschool. Als je gewond bent geraakt door iets anders, zoals het verergeren van een blessure waar de trainer niets vanaf wist, is het onwaarschijnlijk dat een claim tegen de trainer succesvol zal zijn. Als je verzuimt om je trainer te vertellen over een oude knieblessure, is dit niet zijn verantwoordelijkheid. Daarom is het belangrijk om je trainer te laten weten of je blessures of aandoeningen hebt die van invloed kunnen zijn op je vermogen om te trainen.