Deze disclaimer is op de inhoud en het gebruik van de website van newgym van toepassing. Door het gebruik van de site accepteer je deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Newgym doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de site (inclusief informatie van derden, alle productinformatie die er te vinden is, de beoordelingen en uitkomsten van vergelijkingen) geen fouten bevat. Helaas kunnen wij en onze leveranciers, dit niet garanderen. Beslissingen die bezoekers nemen op basis van informatie op de site zijn geheel voor eigen rekening en risico.

Ben je een fout op onze website tegen gekomen? Dan stellen wij het op prijs als je ons daarvan op de hoogte brengt. Stuur je e-mail naar info@newgym.nl.

Rechten

Newgym, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de site staat. Daaronder vallen ondermeer teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers/gebruikers van de site. De site en alles wat erop staat mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers en gebruikers mogen niets van de site overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van newgym.

Wijzigingen

Newgym mag de informatie op de site, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Wij raden dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de site is gewijzigd.